Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δημιουργήσαμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να αποδείξουμε την απόλυτη δέσμευση μας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Με τα παρακάτω γνωστοποιούμε την συλλογή πληροφοριών και την διάδοση πρακτικών για αυτήν την ιστοσελίδα.

Κατά την εγγραφή σας, σας ζητάμε συγκεκριμένες πληροφορίες όπως στοιχεία επικοινωνίας (το όνομά σας, το email σας κτλ.), μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες (όπως τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας). Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών από την φόρμα εγγραφής για να στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τα online καζίνο μας και τις online αίθουσες πόκερ.

Η ασφάλεια σας ως Παίκτης έχει ύψιστη σημασία για μας. Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή και να μην πουλήσουμε, ανταλλάξουμε ή νοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους. Τα μέτρα ασφαλείας (όπως κωδικοί πρόσβασης και αριθμοί λογαριασμού) χρησιμοποιούνται όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα οικονομικά ή στα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα στοιχεία τα οποία το The Palace Group συλλέγει από τον Παίκτη μπορούν να μεταβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από λειτουργικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και το οποίο δουλεύει για μας ή για κάποιον προμηθευτή μας. Αυτό το προσωπικό μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε με αυτήν την μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Το The Palace Group θα εξουσιοδοτήσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χρησιμοποιήσατε με την εγγραφή σας για να παράσχει πληροφορίες για σας εάν αυτό ζητηθεί από την Αρχή Λοταριών και Παιγνίων της Μάλτας (Lotteries and Gaming Authority of Malta) σχετικές με το παιχνίδι σας. Θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας όταν μας ζητηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή κάτω υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Για λόγους εξακρίβωσης και της πρόληψης απάτης αποδέχεστε το δικαίωμα μας να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων παρόχων υπηρεσιών AVS και άλλων εταίρων εάν χρειαστεί. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε σχετικούς παραλήπτες όπου έχουμε βάσιμες υποψίες περί ανωμαλιών που αφορούν έναν λογαριασμό.

Το The Palace Group θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει τον ασφαλή χειρισμό των δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν και εμείς θα κάνουμε ότι καλύτερο για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό μας τόπο• οποιαδήποτε αποστολή γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

Οι οικονομικές πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την εγγραφή σας ως Αληθινός Παίκτης. Τα μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία συλλέγονται για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας και να συνδέεται με τον μοναδικό αριθμό του λογαριασμού σας.

Back to the previous page