Integritetspolicy

Vi har skapat den här integritetspolicyn för att visa dig vårt åtagande till din personliga integritet. Nedan beskrivs de tillvägagångssätt vi använder oss av när vi samlar in och hanterar information för den här hemsidan.

När du registrerar dig så efterfrågar vi viss information från dig, såsom kontaktinformation (ditt namn och e-postadress osv), unika identifikationer och finansiell information (som ditt konto- eller kreditkortsnummer). Vi använder kontaktinformationen från registreringsformuläret för att skicka dig information om våra casinon och pokerrum på nätet.

Som spelare så är din säkerhet av största vikt för oss. Vi har åtagit oss att skydda din integritet och kommer inte att sälja, byta eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra. Säkerhetsåtgärder (som lösenord och kontonummer) används när transaktioner äger rum. På detta sätt kan ingen utomstående få tillgång till dina finansiella eller personliga uppgifter.

All data som The Palace Group samlar från spelare kan överföras till och lagras vid en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den kan även behandlas av personal utanför EES som antingen arbetar för oss eller för en av våra samarbetspartners. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat, fullföljning av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänst. Genom att lämna in dina personuppgifter så samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.

Palace Group kommer att godkänna den finansiella institution som du använde när du registrerade ett konto, för att ge information om dig bör detta begäras av Spel och lotterinämnden på Malta i förhållande till ditt spelande. Vi kommer att lämna ut personuppgifter när vi blivit uppmanade till att göra det av någon myndighet och/eller enligt någon bestämmelse i gällande lag. För att upptäcka bedrägerier och kontroll så samtycker du till att vi behåller rätten att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive adressverifikation och andra parter om så behövs. Vi förbehåller dessutom rätten att lämna ut personuppgifter till relevanta mottagare där vi har rimliga skäl att misstänka oegentligheter som involverar ett konto.

The Palace Group kommer att vidta alla resonabla åtgärder för att försäkra att din information behandlas med största säkerhet och i enlighet med den här integritetspolicyn. Även fast vi kommer göra vårt bästa för att skydda din personliga information så kan vi inte garantera säkerheten av dina uppgifter som har överförts till oss, alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information så kommer vi att använda oss av strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Insamlad finansiell information används för att undersöka dina kvalifikationer när du registrerar dig som en Riktig Spelare. Unika identifierare samlas in för att verifiera din identitet och det är kopplat till ditt unika användarkontonummer.

Back to the previous page